Aqro-Azərinvest MMC-nin əsas məqsədi Azərbaycanda şərabçılıq sahəsinin ən yeni dünya nailiyyətlərini nəzərə almaqla, keçmiş şöhrətini bərpa etməkdir.

ƏTRAFLI

MMC-nin əsas tərəfdaşları

MMC-nin əsas tərəfdaşları Rusiya, Belarus, Ukrayna və Qazaxıstanın aparıcı şirkətləridir.

ƏTRAFLI

MMC-nin əsas tərəfdaşları

MMC-nin əsas tərəfdaşları Rusiya, Belarus, Ukrayna və Qazaxıstanın aparıcı şirkətləridir.

ƏTRAFLI