Bu sahədə son dünya nailiyyətlərinin tətbiqiylə Azərbaycan şərabçılığının keçmiş şöhrətinin dirçəlişinə çəkisi olan payın daxil etməsi Aqro-Azerinvest şirkətinin əsas fəaliyyət istiqamətidir. Bu sahədə (ərazidə) son dünya nailiyyətlərinin tətbiqiylə Azərbaycan şərabçılığının keçmiş şöhrətinin dirçəlişinə çəkisi olan payın daxil etməsi Aqro-Azerinvest şirkətinin əsas fəaliyyət istiqamətidir.

ƏTRAFLI

Aqro-Azerinvest şirkətinin əsas fəaliyyət istiqaməti

Bu sahədə son dünya nailiyyətlərinin tətbiqiylə Azərbaycan şərabçılığının keçmiş şöhrətinin dirçəlişinə çəkisi olan payın daxil etməsi Aqro-Azerinvest şirkətinin əsas fəaliyyət istiqamətidir.

ƏTRAFLI

Aqro-Azerinvest şirkətinin əsas fəaliyyət istiqaməti

Bu sahədə son dünya nailiyyətlərinin tətbiqiylə Azərbaycan şərabçılığının keçmiş şöhrətinin dirçəlişinə çəkisi olan payın daxil etməsi Aqro-Azerinvest şirkətinin əsas fəaliyyət istiqamətidir.

ƏTRAFLI