Məhsulun adı Leyli qırmızı kəmturş
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu 4760039401006

Tündlüyü: 12,1 %

Şəkərliyi: 4-18 q/dm3

Həcmi: 0,75 L

Kaberne Sovinyon, Saperavi və Pino üzüm sortlarından klassik texnologiya əsasında hazırlanmışdır.

 DİGƏR MƏHSULLAR