Məhsulun adı Şah Premium Mədrəsə
qırmızı turş şərab
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu 4760039406094

Tündlüyü: 13,8%

Həcmi: 0,75 litr

Tünd yaqut rəngli qırmızı şərab şirkətin öz plantasiyalarında yetişdirilən məşhur yerli Mədrəsə üzüm sortundan yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun hazırlanıb. Şərab gavalı və giləmeyvə ətrini hiss etdirən, sorta xas olan xoşagələn və az ağızbüzüşdürücü dada malikdir. Palıd çəlləklərdə saxlanılmış şərabın strukturu tam və zərifdir. Ət və ev quşlarından hazırlanan yeməklər, həmçinin pendir, hisə verilmiş məhsullar ilə ideal ahəng yaradır. Süfrəyə verilmə temperaturu 15-18°C.DİGƏR MƏHSULLAR