Məhsulun adı Qəbələ qırmızı süfrə
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu

Tündlüyü 10-12 % 
Həcmi: 0,75 litr
 
Böyük Qafqazın cənub-qərb hissəsinin dağətəyi ərazisində yerləşən Qəbələ rayonunun Qaş mikrozonasında yetişdirilən Kaberne Sovinyon, Saperavi və Pino üzüm sortlarından hazırlanıb.DİGƏR MƏHSULLAR